Kontakt

FH German Wojciech Kurek
ul. Przemysłowa 10
05-300 Mińsk Mazowiecki
woj. mazowieckie
NIP: 8221012945

e-mail: sklep@fhgerman.pl
telefon: +48 882 806 494

(pn-pt 8-17)

Producenci

      

monitoring cen

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych przez Firmę Handlową German Wojciech Kurek z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 10. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO? Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa osób fizycznych. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.
Dlaczego F.H. German Wojciech Kurek przetwarza moje dane osobowe? Firma Handlowa German Wojciech Kurek przetwarza Państwa dane, aby móc:
 • zawierać umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę w sklepach stacjonarnych oraz sklepie internetowym (www.fhgerman.pl)
 • prowadzić sprawy związane z uprawnieniami konsumentów, rękojmią i gwarancją,
 • odpowiadać na wszelkie pytania i wnioski skierowane do Firmy Handlowej German Wojciech Kurek korespondencją tradycyjną, mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego ,
Firma Handlowa German Wojciech Kurek prowadzi też działania marketingowe oraz informujące o bieżącej działalności i ofercie (np. umożliwiając Państwu zapisanie się do usługi newsletter).
Czy mogę mieć dostęp do swoich danych? Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.
Kto jest administratorem moich danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa German Wojciech Kurek z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 10.
W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Firma Handlowa German Wojciech Kurek. osobiście  lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.
Jak mogę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w firmie? Z osobą odpowiedzialną w firmie za ochronę danych osobowych w Firmie Handlowej German Wojciech Kurek mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sklep@fhgerman.pl
W jakim celu Firma Handlowa German Wojciech Kurek przetwarza moje dane osobowe? Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Handlową German Wojciech Kurek w celu:
 • Sprzedaży towarów i usług oferowanych przez firmę,
 • Obsługi spraw związanej z reklamacjami, zwrotami, roszczeniami gwarancyjnymi lub rękojmią,
 • Odpowiadania na bieżące pytania oraz wnioski,
 • Prowadzenia działań marketingowych oraz informujących o bieżącej działalności i ofercie.
Kto jest odbiorcą moich danych? Firma Handlowa German Wojciech Kurek nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym firma powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) oraz innym, niż te które są umocowane na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu do Państwa danych.
Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej? Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Firmę Handlową German Wojciech Kurek ? Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie Handlowej German Wojciech Kurek, w tym także dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.
Jakie uprawnienia mi przysługują? W związku z przetwarzaniem przez Firmę Handlową German Wojciech Kurek danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
Do kogo mogę wnieść skargę? W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@giodo.gov.pl)
Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne? Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.
Skąd Firma Handlowa German Wojciech Kurek ma moje dane osobowe? Źródłem Państwa danych osobowych są formularze wnioskowe oraz umowy zawarte z Firmą Handlową German Wojciech Kurek, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Firma Handlowa German Wojciech Kurek ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych.
Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Nasz Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z RODO, a Firma Handlowa German Wojciech Kurek zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Firmy Handlowej German Wojciech Kurek w każdej chwili, poczynając od 25 maja br.

1. Firma Handlowa German Wojciech Kurek rozpatruje wniosek złożony przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu:

 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Firma Handlowa German Wojciech Kurek niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2. Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
3. Klient może złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fhgerman.pl
4. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Firmę Handlową German Wojciech Kurek żądania Klienta.
5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Firmę Handlową German Wojciech Kurek.
6. Firma Handlowa German Wojciech Kurek udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Firma Handlowa German Wojciech Kurek nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Do następnych wniosków zastosowanie znajdują przepisy RODO.
8. Właściwym dla Firmy Handlowej German Wojciech Kurek organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Firmą Handlową German Wojciech Kurek pod adresem e-mail: sklep@fhgerman.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium